Ochrana osobních údajů

 

Abych mohl plnit závazky ke svým klientům a vyhovět zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé osobní údaje z důvodu vyřízení vašich objednávek a řešení reklamací. Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, dodané zboží a jeho cenu.  Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Vaše osobní údaje poskytuji jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému. Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. Nemám v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám. Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.